Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Informatika s Emilem--
Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka 2023

  • Jan Sládek

Ing. Jan Sládek

12. 1. 2023

V pátek 6. 1. 2023 se ve spolupráci s Farní charitou Česká Lípa uskutečnila Tříkrálová sbírka.


V kostýmech královských kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara v prostorách školy koledovaly žákyně 8. D Kristýna Hustá, Johana Hrdličková a Lucka Prokopová. Poděkování patří paní asistentce Hrabětové, která Tři krále po celou dobu doprovázela.V odpoledních hodinách navštívily také školní družinu. Vzhledem k tomu, že kasičku jsme předávali plnou, je možné říci, že žáci a pracovníci naší školy mají srdce na správném místě. Děkujeme.