Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Velký úspěch 4. B v celostátní soutěži

Velký úspěch 4. B v celostátní soutěži

  • Zuzana  Šídlová

Mgr. Zuzana Šídlová

18. 3. 2021

V této nelehké době je velmi těžké zaujmout žáky při distanční výuce. S dětmi se nejen učíme on-line, ale zadáváme i úkoly na procvičování. Jednou z možností je procvičování, zadávání domácích úkolů a testů, v programu Alf.


Na podzim jsem běžně zadávala cvičení na procvičování z různých předmětů. Některé úkoly byly povinné, další byly na procvičování a nechyběly ani testy na ověření znalostí. Při plnění těchto úkolů jsem zjistila, že je vyhlášená soutěž v programu Alf s cílem zlepšení školního vzdělávacího procesu prostřednictvím odměnění škol a tříd.

V průběžných výsledcích byla naše třída na 52. místě ze všech účastněných tříd. A to byla výzva! Dětem jsem řekla, že je vyhlášená soutěž, jestli se nechtějí zapojit a získat nějakou cenu. Další týden jsme byli na 22. místě a následující týden na 2. místě. V závěru soutěže to byl těžký a vyrovnaný souboj, ale dali jsme to! Skončili jsme na nádherném 2. místě v kategorii tříd z celé ČR.

Milým překvapením bylo vítězství Tobiáše Heřmánka, který vyhrál v kategorii v počtu správně vyřešených úkolů. Třída získala diplomy, značkové ručníky a batohy. Tobiáš za vítězství dostal diplom a robota. Ceny nám přišly v únoru, takže zatím jsme nemohli dětem předat tyto nádherné ceny. Symbolicky byly předány žákům, kteří byli na individuální konzultaci.