Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Výlet 9. D a 9. B

Výlet 9. D a 9. B

  • Aleš Flusek

Ing. Aleš Flusek

17. 6. 2024

Ve dnech 12. až 14. června je vypravily společně třídy 9. D a 9. B na svůj poslední školní výlet na základní škole. Část prostředků bylo hrazeno z grantu NPO s jehož pomocí již žáci v letošním školním roce navštívili Třebenice, hrad Házmburk, Karlštej, Koněpruské jeskyně i veletrh škol Educa v Liberci.


Tentokrát jsme zamířili do kempu Preciosa u Starých Splavů. Ve středu jsme podnikli vyhlídkovou okružní plavbu po Máchově jezeře, při které děti viděly královský hrad Bezděz, vrchy Šroubený, Borný nebo Myší či Kachní ostrůvek. Z paluby lodi pak mohly obdivovat rozlehlost tohoto monumentálního vodního díla, které nechal postavit český král a římský císař Karel IV.

Čtvrtek byl věnovaný turistice, neboť jsme se vypravili kolem Máchova jezera po trase: kemp Preciosa - Staré Splavy – Doksy – vyhlídka Králův stolec – Břehyňský rybník – kemp Preciosa. Při putování byly děti odměněny vyhlášenou zmrzlinou U leknínu.

Pátek byl již ve znamení odjezdu, vyklízení a úklidu chatek. Přesto jsme ještě zašli na blízkou vyhlídku Swamp. Zde bylo vidět klasické rašeliniště s četnými rašelinovými ostrůvky a vodou v níž rostly lekníny. Tu a tam se zde ozývaly hlasy dnes již málo rozšířených a chráněných druhů žab.

Zbývající čas využily děti k různým sportovním a společenským aktivitám, a tak mohly strávit společně jedny z posledních chvil na základní škole. Výlet se vydařil a poděkování patří všem, že přispěli k bezproblémovému průběhu této akce. Zvláštní poděkování patří pak p. učiteli Janu Sládkovi, který velmi operativně zaskočil za p. učitelku Danu Bílou, s níž jsme výlet, jakož i všechny předchozí exkurze v tomto školním roce rádi připravovali.