Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Výlet za poznáváním

Výlet za poznáváním

  • Lucie  Vlastová

Lucie Vlastová

23. 5. 2023

Děti z 2. A s paní učitelkou Janou Jiroušovou, asistentkou Janou Karbulovou a paní vychovatelka Lucií Vlastovou se 18. května vydaly na výlet do Liberce. Navštívily IQ Park, kde bloudily v zrcadlovém bludišti, cákaly se ve vodním světě, zkusily si moderovat zprávy.


Na chvíli se z nich stali hasiči, žáci hráli na hudební nástroje a také si zkusili rovnováhu na potápějícím se Titaniku. Ve zbylém dopoledním času, byli překvapeni návštěvou Fun Parku, plným skluzavek, trampolín a jiných atrakcí. Nejsladší třešničkou dne byla návštěva Zoologické zahrady Liberec, kde se k nim připojila paní vychovatelka Hana Ludvíková a paní asistentka Monika Maazová s dětmi ze 4. oddělení školní družiny.

Nejvíce se všem líbila expozice bílých tygrů a plavání tučňáků. Naší poslední zastávkou byla návštěva Pandy červené, kterou naše škola prostřednictví školního časopisu Hrupka sponzoruje. Nechyběla samozřejmě sladká odměna a nakupování upomínkových předmětů. Velké poděkování patří panu Cmíralovi, který věnoval dětem jízdu sponzorským darem, a zapojil se s námi do všeho dění.