Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Výročí eTwinningu na naší škole

Výročí eTwinningu na naší škole

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

2. 3. 2021

Letos si připomínáme 15. výročí aktivit eTwinningu na ZŠ Špičák. Iniciátorkou a nositelkou projektových aktivit byla a je naše angličtinářka Iveta Truhlářová.


Co je to eTwinning? Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. Lze ho charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě nebo více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Spolupráce probíhá na úrovních: učitelů, jejich skupin, ředitelů, žáků či celých tříd. eTwinning se tak stává přirozenou, nedílnou součástí školního života. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

eTwinning je službou. Tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, a kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.

Děkujeme kolegyni Truhlářové i všem dalším, kteří se účastnili v uplynulých 15 let práce pro školu a pro naše žáky.