Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Anketa pro děti a mládež ORP Česká Lípa

Anketa pro děti a mládež ORP Česká Lípa

  • Eva  Nohýnková

Mgr. Eva Nohýnková

13. 3. 2021

Na základě žádosti Městského úřadu zasíláme informaci o anketě pro děti a mládež 10 - 18 let v rámci komunitního plánování. Je tedy určena především pro žáky 4. - 9. tříd. Zvažte její vyplnění, děkujeme.
 


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte, abychom vás seznámili s jednoduchou anketou pro děti a mládež, kterou chceme distribuovat prostřednictvím škol na Českolipsku v rámci plánování sociálních služeb.

V současné době je na území Českolipska zpracováván Komunitní plán sociálních služeb pro období 2022 - 2026. Základní a nezbytnou součástí procesu plánování sociálních služeb a tvorby plánu je zjišťování potřebnosti služeb ve všech obcích území.

V případně dětí a mládeže se zjišťování týká i volnočasových mimoškolních aktivit a dalších potřeb.

Cílem ankety je dozvědět se něco o tom, jak vlastně žijí děti a mládež na Českolipsku, co ve svém městě či obci postrádají, co jim chybí a co by bylo fajn, kdyby se časem objevilo.

Námi předkládaná anketa je dobrovolná a anonymní.

Otázky a odpovědi jsou určeny k vyplnění tak, jak by vypadal běžný život dětí a mládeže, tedy kdyby nebyl nouzový stav.

Tento proces je spolufinancován Libereckým krajem v rámci projektu „Zajištění plánování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa – komunitní plánování obcí“.

Termín sběru dotazníků v systému SURVIO je možný od 11. 3. do 1. 4. 2021.
Odkaz na dotazník: Anketa pro děti a mládež ORP Česká Lípa

Děkujeme za spolupráci, přejeme klidné dny a hodně zdraví .

V případě potřeby se na mne, prosím, obracejte na níže uvedených kontaktech.

Ing. Iva Frömmelová, Ph.D.
koordinátor komunitního plánování
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
_________________________________ 
MěÚ Česká Lípa
nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
tel.: + 420 487 881 363
mobil: + 420 731 435 071
e-mail: frommelova@mucl.cz
ID DS: bkfbe3p