Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Branný den 1. ročníků

Branný den 1. ročníků

  • Aneta  Šmídková

Bc. Aneta Šmídková

15. 9. 2020

V pátek 11. 9. 2020 vyrazily 1. ročníky v rámci Branného dne na Špičák. Tato akce patří k tradičním akcím naší školy. Počasí bylo na září velmi pěkné, tak nám nic nebránilo vyrazit.


Téměř stovka natěšených prvňáčků vyrazila na výpravu plnou úkolů, které pro ně byly nachystány. Na děti čekaly úkoly hned v průběhu cesty na Špičák. Patřila mezi ně cesta sídlištěm, projití podchodem bez hluku a chůze ve dvojicích. Dalším úkolem byl běh na krátkou vzdálenost. Nechyběla ani zkouška odvahy, při které byla zároveň ověřena znalost naší nejpálivější rostliny. Další aktivita prověřila rozpoznání písmenek. Vítězný tým získal sladkou odměnu. Nakonec se prvňáčci připravili výběhem do prudkého kopce na příští ročník branného dne.

Za celý pedagogický dohled branného dne mohu konstatovat, že se nám den velmi vydařil a těšíme se na příští rok.