Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
První pololetí s třídou 1. B

První pololetí s třídou 1. B

  • Zuzana  Šídlová

Mgr. Zuzana Šídlová

1. 2. 2023

Je konec ledna a s našimi prvňáčky jsme si dnes předali jejich první vysvědčení. Žáčci již ovládají základy psaní, čtení a počítání a zdokonalují se v dalších aktivitách v rámci školní výuky.


Společně s rodiči se vedeme ke zdravému stravování a moc jim všem tímto děkuji za pomoc s pečlivou přípravou a vedením jejich ratolestí za lepším já, abychom jim pomohli společně nastavit pevné základy pro další vývoj.

Za minulý půlrok jsme se zúčastnili besedy v místní knihovně a tematicky jsme se zaměřili na poznání knih a pohádkových bytostí spolu s poznáváním pohádek.

Pro rodiče jsme umožnili jejich přístup do běžné hodiny a seznámili je tak s klasickou výukou, mohli pozorovat svoje děti, jak se zapojují a jaké nároky na děti má pedagog. Jedná se o skvělou zpětnou vazbu pro porovnání domácí a školní přípravy. Rodiče se mohou přiučit novou výukovou metodu a sjednotit tak přístup se směrem kantora.

Zaměřili jsme se na provedení dětí skrze vánoční svátky a prošli jsme běžné činnosti, do kterých se zapojují s rodinami. Žákům jsme umožnili rozhled, že každá rodina může mít trochu jiný přístup, ale i přesto si kouzlo Vánoc užije každý z nich. Naučili jsme se společně vánoční písničky a udělali jsme si besídku a povídali si o tradicích a zvycích.

Na začátku prosince jsme měli tvořivé dílničky a připravili jsme se na jarmark, díky kterému se nám povedlo podpořit naše děti.  

Nezapomněli jsme ani na zvířátka a sbírali jsme celý půlrok kaštany a žaludy, které jsme průběžně sváželi do obory s daňky ve Skalici u České Lípy.

Děti získaly motivaci ke sběru papíru, povedlo se zapojit i celé rodiny některých dětí a díky nasbíranému papíru a jeho prodeji jsme získali prostředky na učební pomůcky a hračky pro děti naší první třídy. Dětem jsme i z těchto financí zakoupili jejich první pero a jeho předání pro ně bylo nezapomenutelným zážitkem.

Děti celý půlrok vedeme k motivaci prostřednictvím sbírání lístečků, za které získávají samolepky. Metoda se nám skvěle osvědčila při výuce a motivaci samotných dětí, které s mnohem větším odhodláním plní nastavené úkoly, aktivně se zapojují a snaží se k větší týmovosti.

Při vyučování používáme interaktivní stavebnice, kterými rozvíjíme představivost, zlepšujeme čtení i počítání.

Při výuce mám jako třídní učitel k dispozici i skvělou asistentku, která nám pomáhá ve větším kolektivu třídy spolu se žáčky růžných národností, zajistit plynulý chod výuky a nenarušovat tak kvalitu poskytnutých informací všem dětem ve třídě.

Většina dětí ze třídy navštěvuje po vyučování i družinu, kde se s paní vychovatelkou směřují na další tvořivost a rozvoj. Dětem je tak umožněno se rozvíjet víc jako kolektiv i v ostatních volnočasových aktivitách.

Děkuji všem rodičům a příbuzným našich malých prvňáčků za jejich pomoc a podporu při vzdělávání dětí. Výsledkem snažení za poslední půlrok si celá třída 1. B odnesla samé jedničky.