Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka
Turistický pochod šKRPÁL 2022

Turistický pochod šKRPÁL 2022

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

16. 5. 2022

V sobotu 14. května 2022 jsme se po dvouleté pauze vrátili k další tradiční školní akci – turistickému pochodu Škrpál. Jako v předchozích letech byly nachystány dvě základní trasy – krátká kolem kopce Špičák a dlouhá do Pihelu, Bukovan a Písečné. Dlouhá trasa byla současně i trasou cyklistickou.


Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili – namalovali plakáty, prošli obě trasy a vyznačili na mapách místa kontrol, vyrobili keramické placky a diplomy pro účastníky, prezenční listiny, zajistili kontrolní stanoviště a aktivity na nich, podíleli se na práci na startu a v cíli pochodu u naší školy. Ať to byli pedagogové, žáci či dobrovolníci z rodin, srdečně děkujeme na pomoc a spolupráci. Zvláštní poděkování patří hlavní vedoucí organizačního týmu Ivetě Truhlářové.

A jak to vše proběhlo? Na krátké trase se registrovalo 70 účastníků, na dlouhé 67 účastníků, cyklistů bylo 43. Celkem tedy bylo 180 účastníků. Většina z nich prošla celou zvolenou trasu, splnila úkoly na stanovištích a došla až do cíle. Tam kromě diplomu a keramické placky mohli posedět a opéct si buřtík u připraveného ohně.

Rekordy letošního ročníku jsou následující: nejvzdálenější účastníci byli z Prahy a z Kopřivnice, nejmladší účastnicí na krátké trase byla šestiměsíční Anežka, na dlouhé trase to byla desetiměsíční Terezka, nejstarší účastníci výšlapu bylo 61 let.

Zvláštní poděkování patří Jizerským pekárnám a firmě Prominent za sponzorskou podporu naší akce. Děkujeme vám za účast a těšíme se na další ročník pochodu. Za rok na shledanou.

Óda na Škrpál.pdf